Stocznia

SIE 18, 2013

bóg z maszyny
nie opuszcza teatru po przedstawieniu