Чернобыль / Blok Nr 3

PAŹ 27, 2013

Ludzie nie tylko boją się Czarnobyla, ale w ogóle mają paniczny lęk przed promieniowaniem. To zjawisko ma nawet swoją nazwę — radiofobia.
(Z. Jaworowski)

Lęk deformuje rzeczywistość. Lęk stwarza nową, bardziej odczuwalną, bardziej bezpośrednią, wyrwaną z praw zewnętrznego świata. Jak odróżnić to, co realne od fantomu?

W elektrowni panuje spokój. Znudzenie przesuwaniem długopisu jak klepsydry. Nad rozwiązaną krzyżówką. Lekka obawa przed utratą bezpiecznej posady. Bezpiecznej, znanej jak własne łóżko. Ziarnka się przesypują. W chwili, gdy to piszę, rozbierany jest stary komin. Epoka musi odejść.

Tu się jeszcze żyje legendą. Za legendę kupuje chleb i nowe majtki. Za legendę wychowuje dzieciaki na prawdziwych placach zabaw. Dokarmia beztroskie bezpańskie koty.

Od promieniowania zginęło 31 osób.

Liczba ofiar lęku — nieokreślona.